Haber

 

2019 YILI GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2019 yılı Genel Kurul toplantısı 06.09.2020 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Genel Kurul Toplantısı saat 10:30 da kooperatif yönetim kurulu başkanı Armağan CANIMANA  tarafından açıldı. Toplantı yeter sayısı olduğu tespit edildi. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Genel kurul başkanlık divanına bir adet önerge sunulmuştur. Divan başkanlığına Mehmet İbrahim ÖZSOLAK, Katip üyeliklere Şenay GÖÇ ve İlknur ÖZOĞLU, oy saymanlığına Yahya KAPAN, Murat YURTÇU, Naim EREKİNCİ oy birliğiyle seçilmiştir. Tutanakları imzalama yetkisi divan heyetine oybirliğiyle verilmiştir.

 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunarak müzakereye açıldı. Celal KOÇ söz aldı kooperatifin 200.000 TL lik kozalağı 20.000 TL ye sattığı, marketlerin kiralanması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. kendisine başarılarından dolayı arazi hibe edildiğini söyledi. Mesut ÜNALTUN söz aldı faaliyet raporunun sadece yapılan işler değil yapılması planlanan işleri de içermesi gerektiğini dile getirdi. Yönetim kurulunun huzur hakları ve aidatları arttırmadan yapacağı faaliyetleri nasıl gerçekleştireceğini sordu. Muzaffer ERYURT söz aldı geçmiş yönetimlerin çalışmalarından dolayı kooperatifin zararlarının halen devam ettiğini dile getirdi. Muzaffer  ÖZKEÇELİ söz aldı Galip KÖYLÜ’nün yalancı ve iftiracı olduğunu söyleyerek hakarette bulundu. Şenay GÖÇ söz aldı Kooperatifin üzerinde bulunan arazilerin Celal KOÇ yakınları ve yandaşlarının üzerine nasıl geçirildiğinin ispatlanmasını istemiştir.(Ek-1 dilekçe) Sibel KÖKSALAN Celal KOÇ un kooperatif arazilerini nasıl üzerine aldığının araştırılmasını istedi. Taha KANAYRAN söz aldı sitenin güvenliğinin gençler için tehlike arz ettiğini yönetimin siteye giriş yapanların kimlik bilgilerinin kaydedilmesini dile getirdiler. Başka söz alan olmadı.

b-)01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

- 01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı            hesabının ayrı ayrı Alttan GÖRGEÇ tarafından okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı oy birliğiyle kabul edildi.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

-Denetim kurulu Raporu okunarak müzakereye açıldı. Celal KOÇ söz alarak denetim kurulunun yönetim kurulunun yaptığı suçlardan neden bahsetmediğini sordu. Başka söz alan olmadı.

 

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu 2 ret , 61 çekimser,192 kabul, oyla  oy çokluğuyla ibra edildi.(Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)

 

e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

 

MADDE :4

* - Kooperatifimize ait eski kepçe ile seyyar tuvaletlerin ve bundan sonra çıkabilecek çeşitli hurda malzemenin satışı ve alınan paranın kooperatifimize gelir kaydedilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,

-  Yönetim Kurulu Armağan CANIMANA konu hakkın da genel kurula bilgi verdi başka da söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya açıldı oy birliğiyle kabul edildi.

 

MADDE :5

* S.S Çandarlı Tatil Köyü Site İşletme Kooperatifi; alt kiraya veren kiracı Şu-Be Gıda Tur.İnş.ve Malz.Tar.Ve Hay.Tic.LTD.ŞTİ. aracılığı ile kooperatife ait Dikili İlçesi Çandarlı Mah. Aşağıbük mevkii 594 ada 1 parsele kayıtlı 1 nolu bağımsız bölüm ve eklentisi olarak belirtilen taşınmazı Şok Marketler Tic.A.Ş.ye kiraya vermiştir. Kira başlangıç tarihi 01.01.2019,  bitiş tarihi 31.12.2026’dır. Kooperatif kira bedeli olarak 2019  yılı için KDV dahil 35.000,00 TL alacak olup, 2020 yılından itibaren 4 yıllık sürede yıllık kira artış bedeli %  5,  5.yıldan itibaren ÜFE+TÜFE/2 ortalaması  olarak arttırılacak olup açıklanan şartlarda yapılan kira sözleşmesinin ve Şok Market A.Ş. nin hizmetlerinden üyelerimizin memnuniyetinin görüşülmesi ve sözleşmenin onaya sunulması.

- 5. Maddenin okunduğu şekliyle 8 ret,63 çekimser oyuna karşılık 184 oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

 

MADDE :6

* Ağustos2020- Temmuz 2021 dönemine ait aylık aidatların tespiti ve ödenmeyen aylık aidatlar için aylık % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması

- Yapılan müzakere neticesinde konut için 120 Tl Arsa için 5.-TL.olmasına 2 red,61 çekimser oyuna karşılık 190 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :7

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- Yapılan müzakereler neticesinde birim m3 bedeli aynı kalması 3.-TL. olması 2 red,61 çekimser oyuna karşılık 190 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :8

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması,

- Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin 20.-TL. olması ve gecikilen her ay için aylık % 10 gecikme zammı alınması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :9

* Üyelerin talebi doğrultusunda çay kenarına sulama suyu musluklarının konulmasının,ücretin belirlenmesinin veya halihazırda bulunan sulama suyu musluklarının sökülmesinin karara bağlanması,

- Yapılan müzakereler neticesinde dere kenarındaki muslukların sökülmesine 2 red,61 çekimser oyuna karşılık 190 oyla oy çokluğu karar verildi.

 

MADDE :10

* 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Eylül ayı içerisinde ödenmesinin, ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması,

- Yapılan müzakerelerde oy birliği ile kabul verildi.

MADDE :11

Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

-Yapılan müzakereler neticesinde bir önceki yıl gibi Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 2.250.- TL., 2. Başkana aylık net 2.150.- TL., ve Sayman üyeye aylık net 1.500.- TL., Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 500 TL. hakkı huzur ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE :12

*Belirlenen aidatla oluşturulan Ağustos 2020- Temmuz 2021 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin okunması,

- Tahmini bütçe okunduğu şekli ile 2 red,61 çekimser oyuna karşılık 190 oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

MADDE :13

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

MADDE :14

*- Dilek ve temenniler

- Dilek ve temenniler Ahmet Cira divan başkanlığına vermiş olduğu dilekçe ile yapılacak ilk genel kurulda alt yapının değiştirilmesi ve yenilenmesi konusunda vermiş olduğu dilekçe ek olarak alınmıştır. Ayrıca üyelerden Sungur AĞAGİL, Muzaffer ÖZKEÇELİ, Nazire POYRAZ, Ünal UĞUZ, Mustafa TEKTAŞLI, İlyas KARACAER, Füsun ÇETİNTAŞ ACAR, Taha KANAYRAN, çeşitli konularda şikayetlerini ve memnuniyetlerini dile getirdi. Divan başkanı alınan kararlara itiraz eden ortak olup olmadığını sordu. İtiraz eden ortak olmadı.

 

MADDE :15

*-Kapanış

- Divan başkanı toplantıyı 06.09.2020 tarih saat 14:00 de kapattı.