Haber

 

2017 YILI GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2017 yılı Genel Kurul toplantısı 15.07.2018 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Genel Kurul Toplantısı saat 10:00 da kooperatif yönetim kurulu başkanı Galip KÖYLÜ tarafından açıldı. Toplantı yeter sayısı olduğu tespit edildi. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Başkanlık divanı için tek önerge verildi.Divan başkanlığına Şamil BİLGİN, Üyeliklere Göknur GÜLSEREN, Sultan GÜNDOĞAN, Yeşim ÇINAR, Yahya KAPAN, Mustafa OKYAY ve Sadettin ACAR önerildi. Önerilen bu isimler oy birliği ile divan heyetine seçildi. Seçilen Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

b-)01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

-2017 yılı bilanço ve gelir gider hesapları okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir gider hesapları ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

- Denetim kurulu raporu okundu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, Bu arada yönetim kurulu başkanı Galip KÖYLÜ KOBSİS ile ilgi olarak genel kurula detaylı açıklamalarda bulundu. Üyelerin yönetime gelerek üyelik kayıtlarına ilişkin bilgileri güncellemelerini istedi. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar,

 

MADDE :4

* Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün  15.02.2018 tarih 97542308-2290047213/2130 sayılı yazıları ile Kooperatifimiz bünyesinde  S.S. Çandarlı Tatil Köyü  Site İşletme Kooperatifi İktisadi İşletmesinin  Kurulmasının karara bağlanması. 

-  Dikili Kaymakamlığı mal müdürlüğünün 15.02.2018 tarih 97542308-2290047213/2130 sayılı yazıları gereği kooperatifin bünyesinde S.S.Çandarlı Tatil Köyü Site İşletme Kooperatifi İktisadi İşletme kurulmasının konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile tam yetki verildi.

 

MADDE :5

* Halen Kullanılan BMC kamyonetin eskimesi ve yetersiz kalması sebebiyle yeni bir çift kabin kamyonet ile  ULV cihazı alınmasına ve buna ait ek  ödeme miktarının belirlenmesine ve gecikilen her ay için % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanmasına,

- Yeni bir çift kabin kamyonet ile ULV (ilaçlama makinesi) alınmasını karşılamak üzere 2018 Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında 75,00 ‘er TL alınması ve bu ödemelerin gecikmesi halinde her ay için %5 gecikme tazminatı alınması, bu ödemenin daha önceki bu tip alımlarda olduğu gibi yalnızca konut üyelerinden alınması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :6

*Kooperatifimiz afet fonunda biriken paranın site içindeki yangın musluklarının aktif hale getirilmesi için kullanılmasının karara bağlanması,

- Kooperatifin afet fonunda biriken paranın site içindeki yangın musluklarının aktif hale getirilmesinde kullanılması 9 ret oyuna karşılık 201 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE :7

*01 Haziran 2018 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması

-01 Haziran 2018 tarihinden itibaren kooperatifçe temizletilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin 2018 Temmuz ayı içinde ödenmesi, ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :8

*2018-2019 dönemine ait aylık aidatların tespiti ve ödenmeyen aylık aidatlar için aylık % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması

-2018 – 2019 dönemine ait aidatlar konusunda 3 ayrı öneri geldi, 1.öneri aidatın konut için 80,00 TL, arsa için 5,00 TL olması 3 kabul oyu aldı. 2. Öneri aidatın konut için 90,00 TL, arsa için 5,00 TL olması 58 kabul oyu aldı. 3. Öneri aidatın konut için 100,00 TL, arsa için 5,00 TL olarak geldi, konut için 100,00 TL arsa için 5,00 TL önerisi 133 kabul oyu ile geçerli oldu. Dolayısıyla en fazla oyu olan konut için 100,00 TL, arsa için 5,00 TL aidat olması 133 oy ile oy çokluğuyla kabul edil

di. Ayrıca ödenmeyen aidatlar için her ay %5 gecikme faiz alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :9

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- İçme suyu, elektrik giderlerini mahsuben alınan su parasını 2018 Ağustos ayından itibaren m3 birim bedeli 3,00 TL olarak belirlenmesi, 39 ret oyuna karşılık 127 kabul oyu ile oy çokluğu ile geçerli kılındı.

 

MADDE :10

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması,

- Bahçe sulama musluklarından senede 1 defaya mahsus olmak üzere musluk başına 20,00 TL alınması ve geciken her ay için aylık %10 gecikme faizi alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :11

* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

-Yönetim ve Denetim Kurulu’na ödenecekler konusunda 2 ayrı öneri geldi, 1. Öneri Başkan 2000,00 TL, yönetim kurulu üyeleri 1750,00 TL, sayman 1500,00 TL, denetim kurulu üyeleri 200,00 TL aylık almaları, 2. Öneri Başkan 1650,00 TL, ikinci Başkan 1550,00 TL, sayman 1100,00 TL, denetim kurulu üyeleri 500,00 TL  aylık net ücret ödenmesi önerisi 176 kabul oyu aldı. 1. Öneri 6 kabul oyu aldı. Dolayısıyla en fazla oyu alan ikinci öneri oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :12

*Belirlenen aidatla oluşturulan Ağustos 2018- Temmuz 2019 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin okunması,

- Belirlenen aidatlara göre oluşturulan Ağustos 2018 – Temmuz 2019 tahmini bütçesi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Tahmini bütçe okunduğu şekli ile aynen oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :13

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- Bütçe fasılları arasında aktarma yetkisi oy birliği ile yönetim kuruluna verildi.

 

MADDE :14                           

*- Dilek ve temenniler

- Dilek ve temennilerde söz alan Umut Yertutan; Başkan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti, Hüseyin Şahin; Sahildeki tuvaletlerin günübirlikler tarafından kötü kullanımından bahsederek önlem alınması önerisinde bulundu. Başka söz alan olmadı.

 

MADDE :15

*-Kapanış

- Divan Başkanı toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını anlaşılması üzerine saat 13.00’da toplantıyı kapattı.