Haber

 

2016 GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2016 yılı Genel Kurul toplantısı 16.07.2016 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Yoklama yapıldı, toplantı nisabının olduğu tespit edildi, yönetim kurulu başkanı İ.Levent AVCIDIRLAR, ortakları selamlayarak açılış konuşmasını yaptı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Divan için 2 öneri geldi. 1. önerge de; Divan Başkanlığı Şamil Bilgin, Katip üyeliklere Özden Dönmez, Aynur Denizaslanı, Saadettin Acar ve Muzaffer Özkeçeli teklif edildi. 2. önergede; Divan Başkanlığına Mehmet İbrahim Özsolak, Katip üyeliklere Şenay Göç, Göknur Gülseren, Ebru Yıldız, İknur Özoğlu, Halil Gündoğmuş teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 1. önerge 166 oy aldı, 2. önerge 180 oy aldı, 2. önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Divana tutanakları imzalama yetkisi oy çokluğu ile verildi. 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Görüşmeye açıldı, Galip KÖYLÜ,Muzaffer ÖZKEÇELİ,Salih ÜNAL,Altan GÖRGEÇ ve İ.Levent AVCIDIRLAR söz alarak görüşlerini bildirdi.

b-)01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

-01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasındaki döneme ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları ayrı ayrı okundu. müzakereye açıldı, söz alarak görüşlerini bildirdi. olmadı. Bilanço oylandı, 49 ret oyuna karşı, oy çokluğu ile kabul edildi.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 

- Denetim kurulu raporu okundu. Görüşmeye açıldı, Ayşe DOĞAN,Galip KÖYLÜ,İsmail PINAR ve İ.Levent AVCIDIRLAR söz alarak alarak görüşlerini bildirdi.

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. 62 ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. 5 ret oyuna karşı, oy çokluğu ile kabul edildi.     

MADDE :4

*Kooperatifimiz çalışanlarından  emeklilikleri gelenlerin emekli ikramiyelerinin ödenebilmesi için Kıdem tazminatı hesabına yapılacak ek ödeme miktarının belirlenmesi ve ödeme şeklinin karara bağlanması

-  İ.Levent Avcıdırlar yeniden söz alarak; biz gündemde bulunan kıdem tazminatı maddesinde belirtmiş olduğu 200,00 TL'lik öneriyi geri çektiğini belirtti. Oylanmadan bu gündem maddesi geçildi.

MADDE :5

*2017-2018 dönemine ait aylık aidatların tespiti ve ödenmeyen aylık aidatlar için aylık % 5 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması

-2017-2018 dönemine ait aylık aidatların tespiti görüşüldü, 2 öneri geldi, 1.öneri aidatların 80,00 TL ve 5,00 TL arsa payı olarak aynı kalması, 2.öneri olarak aidatların 100,00 TL ve 10,00 TL arsa payı olması önerildi. 1. öneri olan 80,00 TL aidat ve 5 TL arsa payı miktarının aynı kalması 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2. öneri olan 100,00 TL ve 10,00 TL arsa payı önerisi oy çokluğu ile reddedildi. Ödenmeyen aylık aidatlar için aylık %5 gecikme tazminatı alınması oy çokluğu ile kabul edildi. 

MADDE :6

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- İçme suyu, elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim  m3 bedelinin 2 TL olarak önceki gibi kalması teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. 

MADDE :7

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,

- Bahçe sulama suyu musluklarından senede 1 defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin 20,00 TL olarak aynı kalması oy birliği ile kabul edildi ve geciken her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :8

*01 Haziran 2017 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması

- 01/06/2017 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedelleri Temmuz ayı içinde ödenmesi, ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :9

* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

- Yönetim ve denetim kurulunun aylık ücretlerinin aynı kalması oy birliği ile kabul edildi. Yollukların 2017-2018 yılındaki (h) cetveline göre belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :10

*Belirlenen aidatla oluşturulan Ağustos 2017- Temmuz 2018 dönemi tahmini gelir gider bütçesinin okunması,

-Belirlenen aidat ile oluşturulan Ağustos 2017 - Temmuz 2018 dönemi tahmini bütçesinin okunmadan geçilmesi genel kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir. Tahmini bütçe yönetim kurulu tarafından teslim edilmiştir.

MADDE :11

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE :12                           

*- Dilek ve temenniler

-Galip Köylü söz alarak: Yönetim için rekabet olması gerektiğini belirtti. Seçilecek kişilere başarılar dilediğini belirtti. 0-5 yaş çocuklar için oyun alanı olması gerektiğini belirtti. 

MADDE :13

*-Seçilecek Yönetim ve Denetim kurullarının görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi :

-Yönetim kurulunun görev süresi için 2 öneri geldi, 1. öneri 3 yıl, 2.öneriği 2 yıl olarak teklif edildi. 197 kabul oyu ile 2 yıl görev süresi oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri için 2 önerge geldi.

Oy verme işlemi 16/07/2017 günü saat 17.45 itibariyle sona erdi.

1.Liste Yönetim asil ve yedek oy sayısı (mavi liste) =169

1.Liste Denetim Kurulu Asil ve Yedek oy sayısı(mavi liste) =151 

2.Liste Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek oy sayısı (beyaz liste) = 183

2.Liste Denetim Kurulu Asil ve Yedek oy sayısı(beyaz liste) = 185

Buna göre 2.liste  Yönetim Kurulu Üyeliklerine 183 kabul oyuyla seçildi

2.Liste (beyaz liste)

Yönetim Kurulu Asil                                                 Yönetim Kurulu Yedek

1-GALİP KÖYLÜ                                                   1-AYNUR DENİZASLANI

2-ARMAĞAN CANIMAĞA                                              2-SADETTİN ACAR

3-ALTAN GÖRGEÇ                                                           3-SELİM UYSAL

Buna göre 2.Liste Denetim Kurulu Üyeliklerine 185 kabul oyuyla seçildi

Denetim Kurulu Asil                                                 Denetim Kurulu Yedek

1-FATİH TUNCER                                                  1-MUSTAFA ARI

2-MURAT YURTÇU                                                           2-İRFAN ÖZLEN

 

MADDE :14

*-Kapanış   

- Toplantıya Divan Başkanı itiraz olup olmadığını sordu, olmadığı görüldü. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 19.10 ‘da kapatıldı. 16/07/2017