Haber

 

2014 GENEL KURUL KARARLARI

 

 KONU: Genel Kurul Kararları

            Sayın ortaklarımız;

            Kooperatifimizin 2014 yılı Genel Kurul toplantısı 26.07.2015 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.     

GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

MADDE:1

* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu

- Yoklama yapıldı, toplantı nisabının olduğu tespit edildi, yönetim kurulu başkanı Kemal Sipahi, ortakları selamlayarak açılış konuşmasını yaptı, saygı duruşunda bulunuldu,

 

MADDE:2

* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması

- Genel kurul başkanlık divanı için bir önerge verildi. Divan başkanlığına Mehmet İbrahim Özsolak, yazman üyeliklere Göknur Gülseren, Şenay Göç ve Hülya Beşbinar oy saymanlıklarına Altan Görgeç, Zehra Demirbağ ve Sadettin Acar, önerildi, başka öneri olmadığından yapılan oylamada üç red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi iki red oyuna karşı oy çokluğu ile seçilen divan heyetine verildi. Divan başkanı toplantı gündemini madde madde genel kurula okudu.

 

MADDE:3

a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

- Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

b-)01.01.2014- 31.12.2014 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

-01/01/2014 , 31/12/2014 tarihleri arasındaki döneme ait bilanço  ve gelir gider hesapları okundu.  Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 

- Denetim kurulu raporu okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve gelir gider hesapları yapılan oylamada ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

d-) Yönetim Kurulunun ibrası

- Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi, yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

e-)  Denetim Kurulunun ibrası

- Denetim kurulu bir red oyuna karşılık 420 oy ile oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

 

MADDE :4

* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi

- İçme suyu ve elektrik giderlerine mahsuben metreküpü  (m3) aylık 1,50 TL alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :5

* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,

- Bahçe sulama suyu musluklarında senede bir defaya mahsus olmak üzere  musluk başına 15 TL alınması oy birliği ile kabul edildi. Geciken her ay için aylık gecikme faizi konusunda iki öneri geldi. Yapılan oylamada %10  gecikme oranı 231 kabul oyu, %5  gecikme oranı ise 154 kabul oyu aldı ve oy çokluğu ile %10 gecikme faizi uygulanması oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :6

*01 Haziran 2015 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması

- 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren kooferatifçe temizlettirilen üye bahçelerinin temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin, ödenmeyen bedeller için de geciken her ay için %10  gecikme faizi alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :7

* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

- Bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,  oylandı, yapılan oylamada üç red oyuna karşılık, 264 oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :8

* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti

- Yönetim ve denetim kurulu aylık  huzur hakkı ücretleri konusunda yönetim kurulu ücretlerinin aynı kalmasını önerdi, yapılan tek öneri bu oldu, yönetim kurulu başkanı 1.025 TL, yönetim kurulu üyelerinin her biri 925 TL ve denetim kurulu üyelerinin her biri 350’şer TL aylık net ücret almaları oy birliği ile kabul edildi. Yollukların ise 2015-2016 yılı bütçe kanunları hükümlerine göre ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE :9

*-2015  yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunması,

- Tahmini bütçe okundu,  görüşmeye açıldı. Yapılan oylamada tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi.

a-) Aylık aidatların tespiti

- Arsa ortaklarından aylık 3 TL alınmaya devam edilmesi ve ev ortaklarından aylık 70 TL alınmaya devam edilmesi önerileri  13 red oyuna karşılık  262 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

b-) Gecikilen her ay için aylık  % 10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,

- Aidatlarını geciktiren ortaklardan aylık %10 gecikme faizi alınması önerisi 12 red oyuna karşılık 263 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

 

MADDE :10

*Seçimler

a-) Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına asil ve  yedek üyelerin seçimi

b-)Denetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına asil ve yedek üyelerin seçimi

- Süre konusunda bir yıl, iki yıl, üç yıl olmak üzere üç ayrı öneri geldi, üç yıl önerisi 15 kabul oyu, 2 yıl öneresi 201 kabul oyu ve 1 yıl önerisi ise 174 kabul oyu aldı ve seçilecek yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 yıl süreyle görev yapmaları 201 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan başkanı seçimlere Kemal Sipahi ile başlayan beyaz ve  İ. Levent Avcıdırlar ile başlayan mavi liste olmak üzere iki liste ile gidildiğini genel kurula açıkladı ve başka bir liste verilmedi. Divan başkanı her iki liste de yer alan isimleri genel kurulun huzuruna çağırarak isim, isim tanıttı, Bu arada gündemin ikinci maddesinde seçilen divan heyetinin aynı zamanda seçim kurulu olarak da görev yapması oy birliği ile kabul edilmiştir. Oylama sonucunda sayımlara geçildi, toplam 410 oyun kullanıldığı, buna göre 405 geçerli, 5 oyun ise geçersiz olduğu tespit edildi. Geçerli oyların 271 adedi İsmail Levent Avcıdırlar ile başlayan mavi listeye verildiği, 134 adedinin ise Kemal Sipahi ile başlayan beyaz listeye kullanıldığı görüldü.  Buna göre yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin;

Yönetim Kurulu Asil:                                                       Yönetim Kurulu Yedek:

1-İsmail Levent Avcıdırlar                                                  1-Altan Görgeç

2-Ercan Kalender                                                                2-Ahmet Vasfi Merzifonlu

3-Hüseyin Vedat Ürer                                                        3-Ahmet Kemal Bayer

 

 

’den oluşması 271 kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.

Denetim kurulu üyesi seçimlerinde mavi listenin 264 beyaz listenin 133 kabul oyu aldığı görüldü. Buna göre denetim kurul üyelerinin

Denetim Kurulu Asil:                                                      Denetim Kurulu Yedek:

1-Servet Bircan                                                                  1-Murat Yurtçu

2-İsmail Pınar                                                                    2-Şevel Başak

 ‘tan oluşması 264 kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.

  

MADDE :11                            

*- Dilek ve temenniler

- Dilek ve temennilerde söz alan Hüseyin Vedat Ürer: ulaşım sorunun giderilmesi için araç alınması veya kiralanması önerisinde bulundu, bu konuya ilişkin 130 imzalı önergeyi divana sundu, başka söz alan olmadı.

 

MADDE :12

*-Kapanış  

- Divan başkanı toplantıda alınan kararlara muhalefet eden var mı diye sordu gündem maddesinde itirazı da bulunan ve itirazı tutanağa geçirilen Ethem Çalık dışında itiraz eden olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından 26/07/2015 günü saat 17:00 itibariyle kapatıldı.