Haber

 

2012 GENEL KURUL KARARLARI

 

 

KONU: Genel Kurul Kararları
            Sayın ortaklarımız;
            Kooperatifimizin 2012 yılı Genel Kurul toplantısı 30.07.2013 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.    
    GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR
MADDE:1
* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu
- Yoklama ve açılış Kooperatif başkanı Kemal Sipahi tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve toplantıya başlandı.
 
MADDE:2
* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması
- Divan Başkanlığı’na Mehmet İbrahim Özsolak, katip üyeliklere Neptun Ertuğrul ve Selma Uçar, oy saymanlıkları için Zehra Demirbağ, Sadettin Acar, Mustafa Turan Zıngın, Hülya Yıldırım oy çokluğu ile  seçildiler. Divana toplantı tutanaklarına imzalama yetkisi oy birliği ile  verildi.
 
MADDE:3
a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Kemal Sipahi tarafından okundu
b-)01.01.2012- 31.12.2012 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 
-01.01.2011-31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir gider cetvelleri yönetim kurulu tarafından okundu.
c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 
- Denetim kurulu raporu denetçi İsmail Akbakır tarafından okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı. Söz alanlara konuşma süresinin 5 dakika ile sınırlandırılması önerildi. Öneri oya sunuldu. 6 ret oyuna karşı 258 Kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
d-) Yönetim Kurulunun ibrası
- Yönetim kurulunun ibrası genel kurulunun onayına sunuldu. 5 ret oyuna karşı 221 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
e-) Denetim Kurulunun ibrası
- Denetim Kurulu 7 ret oyuna karşı kabul 210 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
 
MADDE :4 
* 2.el kepçe alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Kepçe alınıp alınmaması, sıfır veya 2. El alınıp alınmaması konusunda oylamaya geçildi. 180 oy sıfır kepçe alınsın,14 oy ikinci el kepçe alınsın şeklinde oylandı. Buna göre sıfır yeni kepçe alınması 180 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Alınacak kepçenin 130.000 TL ye kadar olması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. 0 (sıfır) ret oyu, 60 çekimser kalarak, 210 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Alınacak kepçeye ilişkin ek ödentilerin gününde ödenmemesi halende Gecikme faizi teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. %10 gecikme faizi 212 kabul oy aldı. %5 gecikme faizi oylamaya sunuldu 7 kabul oy aldı. Buna göre %10 gecikme faizi kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Ağustos 2013 den itibaren ödemelerin Ağustos 2013 ayında 25 TL ve Eylül-Ekim-Kasım 2013 aylarında her ay için 50 TL olmak üzere toplam 175 TL, 15 ret oyuna karşı 212 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Eski kepçenin satılması için oylama yapıldı. 263 kabul 10 ret oyu aldı. Oy çokluğu ile kepçenin satılması için yönetim kuruluna yetki verildi. Eski kepçenin en az 7.000 TL ye kadar satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. 60 ret oyuna karşı 172 kabul oyu aldı. Oy çokluğu ile kepçenin en az 7.000 TL ye satılması için yönetim kuruluna yetki verildi.
 
MADDE :5
* Gediz Elektrik AŞ. Tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması esnasında üye başına 65.-TL. ek ödeme toplanması ile ilgili Ethem ÇALIK’ın şikayeti üzerine Dikili Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/745 Esas sayılı dosyası ile aleyhimize ceza davası açılmıştır. Dava ile ilgili olarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve yönetim kurulunun göreve devam edip etmemesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- Dikili Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/745 Esas sayılı dosyası anlatıldı. Gediz Elektrik A.Ş. tarafından elektrik hatlarının yer altına alınması esnasında yönetim kurulu tarafından toplanan üye başına daha önce toplanan 65 TL nin ek ödeme olarak toplandığı şekli ile kabul edilmesi hususunda Genel kurul bilgilendirildi. 65 TL nin ek ödeme olarak toplandığı şekli ile kabul edilmesi ve Yönetim kurulunun göreve devam edip etmemesi hususu oya sunuldu. 3 ret oyuna karşı 224 kabul oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulunun göreve devam etmesi kabul edildi.
 
MADDE :6
* Ethem ÇALIK 26.07.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda alınan kararların iptali için Dikili Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır. Dosya numarası 2012/404 Esastır. Yapılan yargılama neticesinde 26.07.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun 8. maddesinde karar alabilmek için toplantı nisabının yeterli olmadığını belirlenerek, 8.madde ile ilgili kararın batıl olduğu hüküm altına alınmıştır. 26.07.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun 8.Maddesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ve yolluk yevmiyelerin tespitine ilişkin olup belirtilen madde yönünden ibra edilmesinin karara bağlanması
- Gündem maddesi ile ilgili 07/06/2013 tarih ve 5543 sayılı yazı ile Ticaret İl Müdürlüğü’ne hitaben Ethem Çalık’a ait şikayet dilekçesi Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine verilecek huzur hakkının tespitine ilişkin ibra edilmesinin karara bağlanması konusu verildiği ve ödendiği şekliyle kabulü oylamaya sunuldu. 12 ret oyuna karşı 191 kabul oyu ile kabul edildi ve yönetim kurulu ibra edildi.
 
MADDE :7
* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m³ bedelinin belirlenmesi
-İçme suyu, elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim 1,5 TL m3 bedelinin belirlenmesi ile ilgili bilgi verildi. Yönetim kurulu üyelerinden konu ile ilgili herhangi bir bedel artışı olmayacağı, mevcut bedelin devam edeceği konusu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 
MADDE :8
* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,
- Musluk bedelinin geçen yılda olduğu gibi 15 TL olarak sabit kalmasına, mevcut kararın aynı kalması oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca gecikilen Ağustos 2013 ayından başlamak üzere her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınması oya sunuldu. 1 ret oyuna karşı, 211 kabul oy aldı.
 
MADDE :9
*01 Haziran’dan itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması
- 01/06/2013 tarihinden itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin ihale sistemi ile belirlenmesine, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine, oluşan ücret üzerinden bahçenin temizlettirilmesine ve üyeye bilgi verilerek Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin teminine, ödenmeyen bedeller için 2013 Ağustos ayından geçerli olmak üzere gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması hususu oylandı. 2 ret oyuna karşı 216 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
 
MADDE :10
* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- Tahmini Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması yetkisi hususunda Yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmesi konusu oya sunuldu. Madde oy birliği ile kabul edildi.
 
MADDE :11
* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti
- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarına aylık net   75 TL zam yapılması önerisi oylamaya sunuldu. 157 kabul oyu aldı. 56 ret oyu aldı. Denetçilerin maaşlarına 50 şer TL aylık net zam yapılması önerisi oylamaya sunuldu. 193 kabul oy aldı. 13 ret oyu aldı. Buna göre yönetim kurulu başkanına aylık 1025 TL net, ikinci başkan ve sayman üyeye aylık 925 TL net, denetçilere aylık 350 TL net olarak ve yolluk bedellerinin ise daha önceki gibi alınan kararlar doğrultusunda uygulanması kabul edildi.
 
MADDE :12
*-2013 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunması,
a-) Aylık aidatların tespiti
- Ağustos 2013 yılından itibaren konutlar için konut başına aylık bir dahaki genel kurula kadar 70 TL, arsalar için arsa başına 3 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. 3 ret oyuna karşı 190 kabul oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
b-) Gecikilen her ay için aylık % 10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,
- Aidatların her ayın sonuna kadar ödenmesi, aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerden Gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması oy birliği ile kabul edildi.
 
MADDE :13
*- Dilek ve temenniler
- Dilek ve temennilerde Süleyman Koç söz aldı: Arıtma tesisinin tam olarak çalışmasını istiyorum. Çevre bilinci gereklidir. Bu husus anayasada da yer almaktadır dedi. Başkaca söz alan olmadı.
 
MADDE :14
*-Kapanış  
- Toplantı sonucunda bakanlık temsilcilerinin genel kurulda alınan kararlara itiraz eden olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı anlaşıldı. Divan Başkanı toplantıyı saat 14.30‘da kapattı.