Haber

 

2011 GENEL KURUL KARARLARI

 

 

KONU: Genel Kurul Kararları
            Sayın ortaklarımız;
            Kooperatifimizin 2011 yılı Genel Kurul toplantısı 29.07.2012 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.               
   GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR
MADDE:1
* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu
-Toplantı saat 10.30 da 220 üyenin asaleten ve vekaleten katılımı ile Kooperatif Başkanı Kemal Sipahi tarafından açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı okundu.
MADDE:2
* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması
- Divan Başkanlığını Mehmet İbrahim Özsolak katipliklere Asuman Özkan, Belkıs Emralı oy saymanlıklarına Dilek Engizek, Nevin Cansız ile Mustafa Turan Zıngın, 1 olumsuz oya karşılık 210 oy ile oy çokluğu ile seçildiler. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divana 3 red oya karşılık 205 oy ile oy çokluğu ile yetki verildi.
MADDE:3
a-)Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Kooperatif Başkanı tarafından okundu.
b-)01.01.2011- 31.12.2011 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun ve gelir gider farkı hesabının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması 
-01.01.2011-31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir gider cetvelleri İ.Levent Avcıdırlar tarafından okundu.
c-) Denetim kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi 
- Denetim Kurulu Raporu Ergün Duygun tarafından okunarak görüşüldü.
d-) Yönetim Kurulunun ibrası
-Yönetim Kurulu red oyu kullanılmadan 248 oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
e-) Denetim Kurulunun ibrası
-Denetim Kurulu red oyu kullanılmadan 234 oy ile oy çokluğu ile ibra edildi.
MADDE :4   
* Yapı Kooperatifi zamanından beri kooperatifimizce tanzim edilen bilançoların her yıl aktifinde yer alan Diğer Ticari Alacaklar 690,88 TL., Şüpheli Ticari Alacaklar 256,33 TL., Proje Yıllara Yayılan İnş.On.Maliyet 20.517.-TL., Yer altı Yerüstü düzenleri 6.228,39 TL. nin ve ayrıca pasif kaynaklar bölümünde alınan depozito ve teminatlar tutarı 469,79 TL.nin bu hesaplarla ilgili detaylı incelemelerinin yapılarak bu kalemlerin bundan sonraki tanzim edilecek Bilançolarda yer almamasının karara bağlanması,
- Yukarıda belirtilen rakamları Yönetim Kurulu ve Mali müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce incelenerek bundan sonra bilançoda gösterilmemesi 25 hayır oyuna karşılık 177 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE :5
*Gediz AŞ. Tarafından elektrik enerji hatlarının yer altına alınması ile ilgili kooperatifimizce yapılması gereken ilave masrafların konut başına düşen miktar olan 65.-TL.nın alınmasının ve ödemeyenlere 01 Ağustos 2012 tarihinden başlamak üzere aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması,
-Yapılan oylama neticesinde, Gediz A.Ş. tarafından elektrik enerji hatlarının yer altına alınması ile ilgili yönetim kurulunun üyelerden almış olduğu 65 TL nin toplanmasının onaylanması ve ayrıca bu parayı ödemeyenler için 1 ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %10 gecikme tazminatı alınması 1 ret oyuna karşılık 261 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE :6
* Sitemizin emniyeti açısından 120 imzalı üyelerimizin yazılı talebi üzerine tespit edilen öncelikli bölgelere kamera sisteminin yerleştirilmesinin tekrar görüşülmesi ve karara bağlanması, bu konu ile ilgili konut başına düşen ek ödeme 125.-TL.nin Ağustos 2012 ayından başlamak üzere aylık 5 eşit taksitte (aylık 25.-TL.) ödenmesinin karara bağlanması, gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması,
- Yapılan oylama neticesinde siteye kamera sisteminin yapılması 133 kabul 101 ret oyu aldı. Buna göre yasal karar nisabı 142 olduğundan kamera sisteminin yapılmaması oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu.
MADDE :7
* Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,
-Musluk başına 15 TL ve zamanında ödemeyenlerden aylık %10 gecikme tazminatı alınması teklifi aynı kalarak 233 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
 
MADDE :8
*01 Haziran’dan itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması
- Teklif 1 ret oyuna karşılık 270 oy, oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE :9
* Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
-Bütçe fasılları arasında aktarıma yetkisi yönetim kuruluna verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
MADDE :10
* Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti
- Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin aynı kalması, Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 950 TL, 2. başkana aylık net 850 TL, saymana aylık net 850 TL, denetim kurulu asil üyelerinin her birine aylık net 300’er TL huzur hakkı ödenmesi Teklifi 20 ret oya karşılık 210 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE :11
*-2012 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunması,
a-) Aylık aidatların tespiti
- Aidatlar ile ilgili Divana 3 teklif verildi: Aidatların konutlar için 75 TL ve arsalar için 3 TL aidat alınması teklifi 3 oy aldı.Aidatların konutlar için 70 TL ve arsalar için 3 TL aidat alınması teklifi 72 oy aldı. Aidatların aynı kalması konutlar için 60 TL ve arsalar için 3 TL aidat alınması teklifi 160 oy aldı. Üçüncü teklif oy çokluğu ile kabul edildi.
b-) Gecikilen her ay için aylık % 10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,
- Gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlanması maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde %10 gecikme tazminatı 5 red oyuna karşılık 210 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
MADDE :12
* Seçimler
a-) Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına 3 asil ve 3 yedek üyelerin seçimi
b-) Denetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına 2 asil ve 2 yedek üyelerin seçimi
- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına 3 asil ve 3 yedek, Denetim Kurulun 3 yıllığına 2 asıl 2 yedek seçilmesi 14 red oya karşı 252 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim ve Denetim Kurulu listeleri Genel Kuruluna okundu. Yönetime ve denetime başka aday olmadığından ad okunarak gizli oylamaya geçildi. Yapılan tasnif neticesinde 79 üye oy kullandığı ve hazurun cetvelinde de 79 üyenin imzasının bulunduğu tespit edildi. Yapılan tasnif neticesinde
Yönetim kurulu 77 oy alarak oy çokluğu ile 3 yıllığına seçildiler. 2 adet zarf ise boş çıktı.
Buna göre yönetim kurulu asil üyeliklerine                Yönetim kurulu yedek üyeliklere
a)Kemal Sipahi                                                            a)Engin Baş
b)Bülent Çetin                                                             b)Ahmet Vasfi Merzifonlu
c)İsmail Levent Avcıdırlar                                                      c)Ahmet Kemal Bayar
77 oy ile 3 yıllığına seçildiler.
Denetin Kurulu tasnifinde ise 79 kişinin oy kullandığı, 73 kabul 2 tane geçersiz 4 tane boş çıktı. Buna göre
 Denetim Kurulu asil                                  Denetim Kurulu yedek
a)İsmail Akbakır,                                         a)Fadıl Pilge
b)Ergun Duygun                                          b)Enver Yılmaz
73 oy alarak 3 yıllığına seçildiler.
MADDE :13
*- Dilek ve temenniler
- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
MADDE :14Kapanış  
-Divan Başkanı Genel Kurula sordu: alınan kararlara muhalefet şerhi yazdıran olmadığından toplantı saat 15.00 da Divan Başkanı tarafından kapatıldı.