Haber

 

2010 GENEL KURUL KARARLARI

 

 

KONU: Genel Kurul Kararları
         Sayın ortaklarımız;
            Kooperatifimizin 2010 yılı Genel Kurul toplantısı 24.07.2011 tarihinde Çandarlı Tatil Köyü Kırkahvesinde yapılmıştır.
GÜNDEM MADDELERİ VE ALINAN KARARLAR
MADDE:1
* Yoklama ,açılış ve saygı duruşu
- Açılış yoklama ve saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.
MADDE:2
* Genel kurul başkanlık divanı seçimi,başkanlık divanına ortaklar adına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesinin karara bağlanması
-Divan başkanlığına Mehmet İbrahim ÖZSOLAK, Katip Üyeliklere Asuman ÖZKAN, Belkıs Emrali ALTUNTAŞ oy birliği ile seçildiler. Toplantı evraklarını imzalanması için divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.
MADDE:3
* Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile 01.01.2010 ve 31.12.2010 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun, gelir gider farkı hesabının ve Denetim kurulu Raporunun okunması ve Yönetim kurulu ile Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası , bilançonun ve gelir gider farkı hesabının onaylanması
- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile 01/01/2010 ve 31/12/2010 tarihleri arasındaki döneme ait bilançonun, Gelir Gider farkı hesabının ve denetim kurulu raporunun okunması yapıldı.   Okunan raporlar görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Bilanço gelir gider tablolarının ayrı ayrı onaylanmasını oylamaya sunuldu Bilanço ve Gelir Gider tablosu hesapları ayrı ayrı oylanarak ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.
MADDE :4
* Bazı ortaklar(18 adet) adına tapuda tescili yapılamayan, ancak işletme kooperatifine dönüştükten sonra bazı ortaklarca vecibeleri yerine getirilen, üye hak sahibi olan ortaklara, kendilerine tahsisli gayrimenkullerin mülkiyetini, borçlarını (geçmiş aidat, emlak vergileri alım satım vs.) ödemek kaydıyla ortaklara yada gösterecekleri kişiye bir yıl içinde devir, satış, yada nakli için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin, Belediyece tespit edilen arsa rayiç bedeli üzerinden satışının yapılmasının, ayrıca kooperatifçe satış bedeli alınmamasın karara bağlanması,
-- Yapı kooperatifi döneminde bazı ortaklar (18 adet) adına tapuda tescili yapılmayan, ancak işletme kooperatifine dönüştükten sonra bazı ortaklarca vecibeleri yerine getirilen, üye hak sahibi olan ortaklara, kendilerine tahsisli gayrimenkullerin mülkiyetini, borçlarını (geçmiş aidat, emlak vergileri alım satım vs.) ödemek kaydıyla ortaklara yada gösterecekleri kişiye bir yıl içinde devir, satış, yada nakli için ve Belediyece tespit edilen arsa rayiç bedeli üzerinden satışının yapılmasının ,ayrıca kooperatifçe satış bedeli alınmaması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini 8 hayır oyuna karşılık 201 evet oyuyla oy çokluğuyla kabul edilerek yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
 
MADDE :5
*Kooperatifimiz içerisindeki yerleşim alanlarında üyelerimizin kullanımı ve bakımı için tahsis edilen ortak adalar içindeki bahçe alanlarında 40 ve 60 m²’lik üst kat maliklerince ve ayrıca 80 ve 120 m2’lik daire maliklerince de bahçe alanları içine yapılan yanları açık üstü şıngıl vs.kaplı gölgelikli kamelyaların blok bazında muvaffakat almak kaydıyla yapılabilme müsaadeleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ve ayrıca yeni çizdirilen 2. Etap daha geniş kapsamlı tadilat içeren ve belediye fen işlerince 15.04.2011 tarih itibari ile onaylanan projelerle ilgili YAZILI PROJE ŞARTNAMESİ kapsamına uymak ve yine blok bazında muvaffakat alınması kaydıyla uygulamanın yapılmasının onayının karara bağlanması,
-Kooperatifimiz içerisindeki yerleşim alanlarında üyelerimizin kullanımı ve bakımı için tahsis edilen ortak adalar içindeki bahçe alanlarında 40 ve 60 m2 üst kat maliklerince ve ayrıca 80 ve 120 m2 lik daire maliklerince de bahçe alanları içine yapılan yanları açık üstü şıngıl vs. kaplı gölgelikli kamelyaların blok bazında muvafakat almak kaydıyla yapılabilme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ve ayrıca yeni çizdirilen 2. Etap daha geniş kapsamlı tadilat içeren ve belediye fen işlerince 15/04/2011 tarih itibari ile onaylanan projelerle ilgili YAZILI PROJE ŞARTNAMESİ kapsamına uymak ve yine blok bazında muvafakat alınması kaydıyla uygulamanın yapılmasının onayı 5 hayır oyuna karşılık 201 evet oyu ve oy çokluğuyla onaylanmasına karar verilmiştir.
 
MADDE :6
*Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedelin belirlenmesi, ve gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması,
- Bahçe sulama suyu musluklarından senede bir defaya mahsus olmak üzere musluk başına alınacak bedel için iki öneri verildi. 12,5 TL. bedel alınması önerisi 16 kabul oyu aldı, buna karşılık 15 TL. ödenmesi önerisi   ve geciken her ay için aylık % 10 Gecikme tazminatı alınması 184 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 
MADDE :7
*01 Haziran’dan itibaren kooperatifçe temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesinin Ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması
- 01 Hazirandan itibaren kooperatifimizce temizlettirilen üye bahçeleri temizleme bedellerinin temmuz ayı içerisinde ödenmesinin ağustos ayından itibaren ödenmeyen bedeller için gecikilen her ay için aylık %10 gecikme tazminatının alınmasının karara bağlanması 1 red oyuna karşılık 201 kabul oyu ile onaylanmıştır.
MADDE :8
-* İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m3 bedelinin belirlenmesi,
- 01 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İçme suyu elektrik giderlerine mahsuben alınan su parasının birim m3 bedelinin belirlenmesi için iki öneri verildi. M3 başına 2 TL. ödenmesi talebi 8 oy aldı, m3 başına 1,5 TL. ödenmesi teklifi ise 114 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
MADDE :9
*- Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin tespiti
- Yönetim ve Denetim kurullarının aylık ücretleri ile yolluk ve yevmiyelerinin aylık ücretlerine Yönetim kurulu başkanına Aylık Net 950 TL.Yönetim Kurulu 2.Başkanına ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyeye her birine ayrı ayrı aylık net 850 şer TL. Denetim kurulu üyelerine ayrı ayrı Üye Başına 300 TL. aylık net huzur hakkı ödemeleri ve yolluk ve yevmiye bedellerinin de harcırah kanununda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda olması önerisi oylamaya sunuldu, 41 hayır oyuna karşılık 127 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
 
MADDE :10
 *2011 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okunması, aylık aidatların tespiti ve gecikilen her ay için aylık    % 10 gecikme tazminatı alınmasının karara bağlaması
- 2011 yılı tahmini gelir gider bütçesinin okundu,üyelerin ödeyeceği aylık aidatların tespiti için üç öneri verildi, aylık 75 TL. önerisi 1 kabul oyu aldı, 70 TL önerisi 1 kabul oyu aldı, 60 TL. önerisi ve geciktirilen aylık ödemeler için geciken her ay için Aylık % 10 Gecikme tazminatı alınması 129 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Arsa aidatlarında değişiklik olmadı geçen yılki gibi 3.-TL.olarak kaldı.
 
MADDE :11
*Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- Bütçe fasılları arasında aktarım yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
 
MADDE :12 *
- Dilek ve temenniler
- - Dilek ve Temenniler de başkan söz aldı. Gediz Elektrik A.Ş. nin gerilim hatlarının yer altına alınması ile ilgili ve direklerden evlere çekilecek olan tellerin belirli bir ücreti olduğunu söyledi. Fakat bu ücretin projeden sonra ortaya çıkacağı için bu genel kurulda miktarın belli olmaması ile birlikte daha sonra bu bedelin üyelerden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti. Ve genel kurulda bu eğilimde olduğu tespit edilmiştir. Veli ÜNLÜSOY kooperatif sakinlerinin nahoş hadiselere sebebiyet verdiğinden dolayı ve bu durumun derhal düzeltilmesini talep etti. Seyrap Bilginsoy söz aldı plajların mobese kamerası takılmasını ve yürüyüş yollarının düzeltilmesini talep etti.
MADDE :13 Kapanış  
-- Alınan kararlara muhalefet eden ve şerh koyan olup olmadığı soruldu, muhalefet eden ve şerh koyan olmadığı tespit edildi.Divan Başkanınca Saat 17,00 de toplantıya son verildi.